جستجو

آهنگ لری لو خنه از ابوالحسن جاویدان

آهنگ لری لو خنه از ابوالحسن جاویدان

با صدای گرم : ابوالحسن جاویدان

نام قطعه موزیک : لو خنه

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لری زیبای لو خنه از ابوالحسن جاویدان

پخش اختصاصی آهنگ لری از رسانه بزرگ لرآوا

دانلود آهنگ لری ابوالحسن جاویدان به نام لو خنه

 • دسته : ابوالحسن جاویدان ، دانلود آهنگ لری
 • نظر : 0
 • 24 جولای 2021
دانلود آهنگ

آهنگ لری کومی چشه که بینه از ابوالحسن جاویدان

آهنگ لری کومی چشه که بینه از ابوالحسن جاویدان

با صدای گرم : ابوالحسن جاویدان

نام قطعه موزیک : کومی چشه که بینه

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لری زیبای کومی چشه که بینه از ابوالحسن جاویدان

پخش اختصاصی آهنگ لری از رسانه بزرگ لرآوا

دانلود آهنگ لری ابوالحسن جاویدان به نام کومی چشه که بینه

 • دسته : ابوالحسن جاویدان ، دانلود آهنگ لری
 • نظر : 0
 • 24 جولای 2021
دانلود آهنگ

آهنگ لری میزنه تنه وه آهو از ابوالحسن جاویدان

آهنگ لری میزنه تنه وه آهو از ابوالحسن جاویدان

با صدای گرم : ابوالحسن جاویدان

نام قطعه موزیک : میزنه تنه وه آهو

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لری زیبای میزنه تنه وه آهو از ابوالحسن جاویدان

پخش اختصاصی آهنگ لری از رسانه بزرگ لرآوا

دانلود آهنگ لری ابوالحسن جاویدان به نام میزنه تنه وه آهو

 • دسته : ابوالحسن جاویدان ، دانلود آهنگ لری
 • نظر : 0
 • 24 جولای 2021
دانلود آهنگ

آهنگ لری میر نوروز از ابوالحسن جاویدان

آهنگ لری میر نوروز از ابوالحسن جاویدان

با صدای گرم : ابوالحسن جاویدان

نام قطعه موزیک : میر نوروز

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لری زیبای میر نوروز از ابوالحسن جاویدان

پخش اختصاصی آهنگ لری از رسانه بزرگ لرآوا

آهنگ لری میر نوروز

 • دسته : ابوالحسن جاویدان ، دانلود آهنگ لری
 • نظر : 0
 • 16 آوریل 2021
دانلود آهنگ

آهنگ لری صدیقه فراری از ابوالحسن جاویدان

آهنگ لری صدیقه فراری از ابوالحسن جاویدان

با صدای گرم : ابوالحسن جاویدان

نام قطعه موزیک : صدیقه فراری

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لری زیبای صدیقه فراری از ابوالحسن جاویدان

پخش اختصاصی آهنگ لری از رسانه بزرگ لرآوا

آهنگ لری صدیقه فراری

 • دسته : ابوالحسن جاویدان ، دانلود آهنگ لری
 • نظر : 1
 • 16 آوریل 2021
دانلود آهنگ

آهنگ لری تخت تاج از ابوالحسن جاویدان

آهنگ لری تخت تاج از ابوالحسن جاویدان

با صدای گرم : ابوالحسن جاویدان

نام قطعه موزیک : تخت تاج

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لری زیبای تخت تاج از ابوالحسن جاویدان

پخش اختصاصی آهنگ لری از رسانه بزرگ لرآوا

آهنگ لری تخت تاج

 • دسته : ابوالحسن جاویدان ، دانلود آهنگ لری
 • نظر : 0
 • 16 آوریل 2021
دانلود آهنگ