جستجو

آهنگ بختیاری لکی گلریزون از وحید عباسی

آهنگ بختیاری لکی گلریزون از وحید عباسی

با صدای گرم : وحید عباسی

نام قطعه موزیک : گلریزون

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ بختیاری لکی زیبای گلریزون از وحید عباسی

پخش اختصاصی آهنگ بختیاری لکی از رسانه بزرگ لرآوا

دانلود آهنگ بختیاری لکی وحید عباسی به نام گلریزون

آهنگ لکی یار بار کردی از وحید عباسی

آهنگ لکی یار بار کردی از وحید عباسی

با صدای گرم : وحید عباسی

نام قطعه موزیک : یار بار کردی

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لکی زیبای یار بار کردی از وحید عباسی

پخش اختصاصی آهنگ لکی از رسانه بزرگ لرآوا

آهنگ پاپ لکی دنیام از وحید عباسی

آهنگ پاپ لکی دنیام از وحید عباسی

با صدای گرم : وحید عباسی

نام قطعه موزیک : دنیام

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ پاپ لکی زیبای دنیام از وحید عباسی

پخش اختصاصی آهنگ پاپ لکی از رسانه بزرگ لرآوا

آهنگ لکی دوره شاهی پوش از وحید عباسی

آهنگ لکی دوره شاهی پوش از وحید عباسی

با صدای گرم : وحید عباسی

نام قطعه موزیک : دوره شاهی پوش

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لکی زیبای دوره شاهی پوش از وحید عباسی

پخش اختصاصی آهنگ لکی از رسانه بزرگ لرآوا

دانلود آهنگ لکی وحید عباسی به نام دوره شاهی پوش