جستجو

آهنگ لری چه خوعه همه بیان از حمزه رشیدی

آهنگ لری چه خوعه همه بیان از حمزه رشیدی

با صدای گرم : حمزه رشیدی

نام قطعه موزیک : چه خوعه همه بیان

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لری زیبای چه خوعه همه بیان از حمزه رشیدی

پخش اختصاصی آهنگ لری از رسانه بزرگ لرآوا

آهنگ لری چه خوعه همه بیان

آهنگ لری تاته زا تاته زا از حمزه رشیدی

آهنگ لری تاته زا تاته زا از حمزه رشیدی

با صدای گرم : حمزه رشیدی

نام قطعه موزیک : تاته زا تاته زا

شما رو دعوت میکنیم به گوش دادن آهنگ لری زیبای تاته زا تاته زا از حمزه رشیدی

پخش اختصاصی آهنگ لری از رسانه بزرگ لرآوا

آهنگ لری تاته زا تاته زا